CONTENT WEBSITE WHISE B.V.

Wervende en informatieve teksten voor het product ‘Clubkoers’. De teksten zijn gericht op sportverenigingen en leggen uit hoe je sponsoring en fondsenwerving professioneel aanpakt.
< terug naar portfolio - overzicht