MUREN MET ALURE - BROCHURE VESTINGWERKEN

Onder de noemer 'Versterkt Den Bosch' werkt 's-Hertogenbosch aan de grootscheepse renovatie van haar vestingsmuren. De folder 'Muren met alure' informeert het publiek over de verschillende activiteiten en achterliggende visie. Studio Zicht verzorgde de teksten.Klik hier voor een pdf van de folder 'Muren met allure'.

< terug naar portfolio - overzicht